ล้างผักด้วยคลื่นความถี่ สะอาดแบบประหยัดน้ำ
อาหารปลอดภัย...เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคมีความ ต้องการ แต่การทำให้วัตถุดิบปราศจากสิ่งปนเปื้อนได้นั้น ต้องใช้ระยะเวลาและขั้นตอนที่ยุ่งยากพอสมควร แต่หากใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือ ก็จะสะดวกรวดเร็วขึ้น...  อ่านต่อ
 
   

ล้างผักด้วยคลื่นความถี่ สะอาดแบบประหยัดน้ำ [22 ธ.ค. 51 - 00:27]     ...ช่าวไทยรัฐ